Nunti

Webbdesigner/Webmaster
Nunti

Den bilden jag fick av Sverige i Thailand, innan jag kom hit, skiljer sig i många fall hur jag faktiskt upplevde det när jag kom hit. Vissa saker överensstämmer medan andra inte gör det.

Under den tid som jag har varit i Sverige och bekantat mig med en del svenskar har jag fått lära mig att de flesta i Sverige har bra utbildning, tycker om att skaffa sig nya saker, tycker om att läsa och är intresserade av vad som händer i världen. De har därför en god kunskap och allmänbildning, vilket är viktigt. Även information och nyheter om Thailand kan man höra och läsa om i Sverige, och det intresserar självklart mig. Jag tycker inte att informationen är fel men jag tycker att det är synd att det oftast endast redovisas från ett perspektiv

Man ska titta på en sak från olika sidor. Det är inte konstigt att det blir så men det är bara synd eftersom en del förklaringar eller information blir otydlig eller förvrängd när det bara belyses från ett håll.

Syftet med min blogg är att ge min bild av mitt Thailand vilket förhoppningsvis skall ge dig ett nytt perspektiv på landet, vare sig det handlar om konst, kultur, turism eller annat. Dessutom vill jag berätta hur Sverige upplevs av en thailändska!

Jag kommer att bli glad och tacksam om bloggen kan ge en mer nyanserad bild av Thailand, tillsammans med den information som redan finns.

Nunti

Leave a Reply

Your email address will not be published.